• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Thông báo: về việc thay đổi thời gian khai giảng và chiêu sinh bổ sung học viên tham gia lớp bòi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp pháp lý hạng II năm 2019.

Ngày đăng: 13/05/2019

Căn cứ Thông báo số 349/TB-HVTP ngày 18/4/2019 của Học viện Tư pháp về việc thay đổi thời gian khai giảng và chiêu sinh bổ sung học viên tham gia lớp bòi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp pháp lý hạng II năm 2019.

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019, ngày 25/02/2019, Học viên Tư pháp đã có Thông báo số 133/TB-HVTP về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019. Do số lượng đăng ký chưa đủ để tổ chức lớp học tại Hà Nội cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy Học viên Tư pháp thông báo thay đổi thời gian khai giảng lớp học và tiếp tục chiêu sinh học viên lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019 như sau:

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Loại tin tức: Thông báo, tin điều hành

File đính kèm: Thông báo số 349/TB-HVTP

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang