• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Quyết định số 292/QĐ-HĐPH ngày 03/03/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương

Ngày đăng: 18/03/2021

Về việc ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

Quyết định số 292/QĐ-HĐPH ngày 03/03/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Loại tin tức: Thông báo, tin điều hành

File đính kèm:     QĐ số 292/QĐ-HĐPH  và KH.pdf

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang