• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Thông báo: Về việc kết quả lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện Trợ giúp pháp lý

Ngày đăng: 06/10/2023

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên (Trung tâm) đã tiến hành đánh giá lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý kết quả lựa chọn, cụ thể như sau:

1. Số lượng Luật sư đề nghị tham gia trợ giúp pháp lý: 03 Luật sư

2. Số lượng Luật sư được lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý: 02 Luật sư

- Luật sư Phạm Thị Thu Hiền - Công ty Luật TNHH Sen Đỏ Việt Nam

- Luật sư Nguyễn Đức Thịnh - VP Luật sư Đức Thịnh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, đề nghị các Luật sư được lựa chọn liên hệ với Trung tâm để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trân trọng 

TB kết quả lựa chọn luật sư

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang