• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


CHUYÊN MỤC / VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực
Loại văn bản
Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
1355/QĐ-TTg Quyết định số 1355 ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Ký hiệu văn bản : 1355/QĐ-TTg
- Trích yếu : Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
- Ngày ban hành : 12/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
144/2017/NĐ-CP Nghị định số 144 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Ký hiệu văn bản : 144/2017/NĐ-CP
- Trích yếu : Về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 15/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
08/2017/TT-BTP Thông tư số 08 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Ký hiệu văn bản : 08/2017/TT-BTP
- Trích yếu : Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
- Người ký : Lê Thành Long
- Cơ quan ban hành : Bộ Tư pháp
- Ngày ban hành : 15/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2017/QH14 Luật số 11 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội khóa 14 VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Ký hiệu văn bản : 11/2017/QH14
- Trích yếu : Về việc ban hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Quốc Hội
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
về đầu trang