• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


CHUYÊN MỤC / VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Loại văn bản
Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
02-QĐi/TU Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 02-QĐi/TU
- Trích yếu : Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Đỗ Xuân Tuyên
- Cơ quan ban hành : Tỉnh Ủy Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/QĐ-TGPL Quyết định số 03/QĐ-TGPL ngày 13/02/2019 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 03/QĐ-TGPL
- Trích yếu : Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
- Người ký : Hoàng Văn Trường
- Cơ quan ban hành : Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
151/KH-HĐPH Kế hoạch số 151/KH-HĐPH ngày 19/02/2019 của Hội đồng PHLN về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hưng Yên. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 151/KH-HĐPH
- Trích yếu : Về việc Triển khai công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Đình Chung
- Cơ quan ban hành : Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng
- Ngày ban hành : 19/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
81/QĐ-BTP Quyết định số 81 ngày 10 tháng 01 năm 2018 VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 81/QĐ-BTP
- Trích yếu : Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018
- Người ký : Nguyễn Khánh Ngọc
- Cơ quan ban hành : Bộ Tư pháp
- Ngày ban hành : 10/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1152/UBND-NC Công văn số 1152 ngày 04 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 1152/UBND-NC
- Trích yếu : Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
- Người ký : Nguyễn Minh Quang
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 04/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2999/QĐ-UBND Quyết định số 2999 ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 2999/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Minh Quang
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
521/KH-HĐPHLN Kế hoạch số 521 ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 521/KH-HĐPHLN
- Trích yếu : Về việc kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Đình Chung
- Cơ quan ban hành : Hội đồng phối hợp liên ngành
- Ngày ban hành : 01/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
520/QĐ-HĐPHLN Quyết định số 520 ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 520/QĐ-HĐPHLN
- Trích yếu : Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
- Người ký : Nguyễn Đình Chung
- Cơ quan ban hành : Hội đồng phối hợp liên ngành
- Ngày ban hành : 01/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
199/CTGPL-CS&QLNV Về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Ký hiệu văn bản : 199/CTGPL-CS&QLNV
- Trích yếu : Trả lời công văn số 190/TGPL-HC ngày 23/4/2018 về việc xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn những vướng mắc trong việc thực hiện TGPL của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên, Cục Trợ giúp pháp lý có ý kiến đối với các vấn đề cụ thể như sau:
- Người ký : Cù Thu Anh
- Cơ quan ban hành : Cục Trợ giúp pháp lý
- Ngày ban hành : 22/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
về đầu trang