• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt độn tố tụng tỉnh Hưng Yên năm 2019.

Ngày đăng: 08/03/2019

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thực hiện Quyết định số 3150/QĐ-HĐPH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019. Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Hội đồng) xây dựng Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Loại tin tức: Hội đồng phối hợp

File đính kèm: KH HĐPHLN TGPL năm 2019

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang