• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ngày đăng: 12/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐPH ngày 19/02/2019 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Hội đồng PHLN). Ngày 25/7/2019 Hội đồng PHLN tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng PHLN dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Chung – Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng.

 Ngày 25 tháng 7 năm 2019 Hội đồng phối hợp liên ngành tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nhằm nâng cao chất lượng và số lượng vụ việc trợ giúp pháp trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo, thành viên Hội đồng PHLN về TGPL như: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở Tài chính; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đại diễn lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện; Tổ thư ký giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp; Lãnh đạo TTTGPL tỉnh.


Giám đốc Trung tâm TGPL Hoàng Văn Trường, tổ trưởng tổ giúp việc cho Hội đồng đọc dự thảo báo cáo.

Tại Hội nghị sơ kết đồng chí Giám đốc Trung tâm TGPL Hoàng Văn Trường, tổ trưởng tổ giúp việc cho Hội đồng đọc dự thảo báo cáo kết quả 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Sau khi nghe dự thảo báo cáo, các ý kiến cơ bản đều nhất trí với dự thảo báo cáo và đưa ra những ý kiến nhằm nâng cao năng lực chất lượng của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý khi tham gia tố tụng; xây dựng quy chế phối hợp các ngành với Trung tâm trong công tác phối hợp; công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cần chuyển biến mạnh mẽ, triển khai thực hiện thường xuyên và liên tục trong thời gian tới và nhiều năm tiếp theo để mọi người dân được biết, nhất là đối tượng được thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí….

  Với tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ công tác phối hợp trong hoạt động TGPL của các thành viên trong Hội đồng, các cơ quan tiến hành tố tụng giúp cho nhận thức về vị trí, vai trò của công tác TGPL nói chung và công tác TGPL trong hoạt động tố tụng nói riêng được nâng lên đáng kể. Đồng thời, củng cố hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức thực hiện TGPL với các cơ quan tiến hành tố tụng; người thực hiện TGPL khi tham gia tố tụng; bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân./.

Loại tin tức: Phối hợp liên ngành

Người viết: Nguyễn Thị Nhung, chuyên viên phòng HCTH - Trung tâm TGPL Hưng Yên.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang