• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Ngày đăng: 07/05/2019

- Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý. - Thực hiện Công văn số 1460/BTP-TGPL ngày 26/4/2019 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Để triển khai Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý năm 2018 được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Công văn số 4482/BTP-TGPL ngày 21/11/2018, Công căn số 1129/BNV-CCVC ngày 18/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý với các nội dung như sau:

(chi tiết xem tại File đính kèm)

Loại tin tức: Thông báo, tin điều hành

File đính kèm: Quyết định số: 1016/QĐ-BTP  Công văn số 1460/BTP-TGPL

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang