• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


Danh sách trợ giúp viên pháp lý

Ngày đăng: 09/07/2018

Danh sách tên người thực hiện trợ giúp pháp lý


DANH SÁCH

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

(Kèm theo công văn số 152/CV-TGPL ngày 18/ 4/ 2017 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên)

 

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Trường

15/7/2016

0989.190.171

2

Đỗ Thị Hải

01/12/2007

0982.848.221

3

Phạm Thị Thủy

15/4/2014

0985.352.689

4

Vương Thị Thanh Nhàn

15/4/2014

0904.409.754

5

Lê Thị Thanh Hiên

15/01/2016

0914.273.537

6

Nguyễn Thế Anh

01/4/2012

0974.791.582

7

Nguyễn Thị Trang

01/4/2012

0916.191.185

8

Phạm Đức Lăng

15/7/2017

0365136686

0946.765.857

9

Đỗ Minh Ánh 

 

0913.238.898

 

 

 

 

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang