• Đường dây nóng: 0989 190 171

Thông tin nội bộ


Liên kết web


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 15/05/2018

STT

Tên danh mục

Nội dung

Ghi chú

1

Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

- Giám đốc Trung tâm

Hoàng Văn Trường

Năm Sinh: 1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán:

Học vị:

SĐT cơ quan:

Thư điện tử: truongnhungstp@gmail.com

 

 

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phòng Hành chính tổng hợp

Phạm Đức Lăng

Phụ trách phòng

0365136686

 

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên

0932347188

 

Nguyễn Anh Tài

Chuyên viên

0362645610

 

Đỗ Thị Thùy Dung

Chuyên viên

0988776721

 

Đặng Thị Thanh Ngọc

Kế toán trưởng

0982138737

 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0964003725

 

Vũ Thị Mùi

Chuyên viên

0397540059

 

Hoàng Anh Dũng

Bảo vệ

0916559199

 

Phòng Nghiệp Vụ

Đỗ Thị Hải

Phụ Trách Phòng

0982848221

 

Phạm Thị Thủy

Trợ giúp viên

0985352689

 

Nguyễn Thị Trang

Trợ giúp viên

0916911185

 

Nguyễn Thế Anh

Trợ giúp viên

0974791582

 

Lê Thị Thanh Hiên

Trợ giúp viên

0914273539

 

Vương Thị Thanh Nhàn

Trợ giúp viên

0904409754

 

Đỗ Minh Ánh

Trợ giúp viên

0913238898

 

Đỗ Thị Khuyên

Chuyên viên

0364340299

 

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

0978398670

 

Đỗ Thị Hoa

Chuyên viên

0399966501

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

về đầu trang